Individuelterapi - parterapi - familieterapi

       v/            

Günther Hauptvogel 

 

familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut MPF

 

Individuelterapi

 

Familieterapi

 

Parterapi

 

forside

 

Blogs:

Samliv: At blive hørt

Familiebehandling

 

Adresse:

Jeg har konsultation i både Broager og Aabenraa.

 

kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

 

mail:

gunther@hauptvogel.dk

 

                 

     

FORÆLDREUDDANNELSE

 

 

Uddannelsen henvender sig til forældre med børn anbragt uden for hjemmet.                          

 

Uddannelsen drejer sig om at udvikle nødvendige personlige, sociale og pædagogiske kompetencer til varetagelse af forældrerollen.

 

Uddannelsen henvender sig således til forældre, som helt eller delvist har erkendt, at de, for at kunne være ansvarlige for deres børns trivsel og udvikling, har brug for selv at udvikle og tilegne sig personlige og praktiske kompetencer.

 

Uddannelsens fokus er forældrerollen, men der vil i høj grad blive focuseret på at bearbejde personlige erfaringer og forhindringer, der generelt står i vejen for evnen til målrettet at arbejde på at skabe et godt liv.

 

Uddannelsen vil stille store men realistiske krav til deltagerne. Deltagelse i uddannelsesforløbet forudsætter derfor forældrenes parathed til at indgå i et konstruktiv samarbejde med uddannelsesstedet og med henvisende kommune.

 

MÅL

 

 

Der fokuseres på, at den enkelte kursist arbejder med egne personlige vanskeligheder og forhold, at ens egen historie bearbejdes og relateres til kursets emner og temaer.

 

Der lægges endvidere vægt på at udvikle en faglig og personlig tydelighed således at kursisten udvikler kompetencer til at varetage forældreskabet.

 

Der arbejdes også med praktiske færdigheder som skal tilgodese børns basale behov for mad, renlighed, stabilitet.

 

 

INDHOLD – TEMAER

 

I uddannelsen veksles mellem teoretisk undervisning, personlig udviklingsarbejde, arbejde med gruppeprocesser og praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og virkelighed.

 

Der vil bl.a. blive arbejdet med:

 

 

·                Struktur i dagligdagen

·                Grundlæggende behov

·                Indlevelse i barnet

·                Tilgodese børns behov

·                Tilsidesætte egne behov frem for opdragelses opgaven

·                Konflikt redskaber

·                Grænser

·                Indsigt i egne værdier, normer og holdninger

·                Forældreskab

·                Børns signaler

·                Kortlægning og tydeliggørelse af familie problematikker

·                Børns udvikling

·                Misbrugsproblematik i børnefamilier

 

 

BAGGRUND

 

Uddannelseskoncept har været under udvikling gennem mange år. Udgangspunkt for kurset er at mange forældre har brug for at tilegne sig personlige og faglige færdigheder for at kunne varetage forældre opgaven. Det være sig som weekend forældre eller som fuldtids. Vi anser det som en nødvendighed at kombinere uddannelsen med personlig udvikling og praktiske handlinger.

 

 

Konceptet er gennem en årrække blevet praktiseret i både døgn- og dagregi, samt er blevet implementeret behandlingsmæssigt i Skanderborg kommune under intensiv dagbehandling.

 

 

SELVE KURSET

 

Uddannelsen  er bygget op som:

1 årig forløb med 10 moduler á 3 døgn (mandag middag - torsdag middag.

Kursusafgift er kr. 40.000,00 plus kost og logi kr. 2000,00 per modul

 

Holdene er på max. 10 - 12 personer

 

Kurset bliver afhold i Løjt Kirkeby ved Aabenraa.

 

Tilmelding

 

For at komme på vores kurser skal du kontakte din sagsbehandler eller din sagsbehandler kontakter dig. I skal blive enige om at det er en god beslutning at du og evt. din partner bruger et år til at tilegne jer de kompetencer i mangler.

Derefter er det sagsbehandler som kontakter  Center for familie- og psykoterapi for at give tilsagn om bevillingen af

kurset.  

                                               

                                     

                                                                          

20 års erfaring som parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

 

link til vores Familieterapeutiske efteruddannelse, Kurser og Supervision

http://www.familieogpsykoterapi.dk

 

 

Personlige oplysninger

 

Priser for terapi / samtaler / parterapi

 

Kurser

 

Udtalelser

 

Efteruddannelse

 

Adresser

 

 

Dagbehandling

 

Forældreuddannelse

 

Medlem af

psykoterapeutforeningen

 

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

 

 

 

Få indflydelse i dit liv!

 

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg -

 

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi - samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

 

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel. Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Norborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa - Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gran - Vøjns - Vejen - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - Syddanmark - hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

 

Der er også mulighed for aften og weekend konsultation.

Individuelterapi - parterapi - familieterapi

       v/            

Günther Hauptvogel 

 

familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut MPF