Individuelterapi - parterapi - familieterapi

       v/            

Günther Hauptvogel 

 

familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut MPF

 

Individuelterapi

 

Familieterapi

 

Parterapi

 

forside

 

 

Adresse:

Jeg har konsultation i både Broager og Aabenraa.

 

kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

 

mail:

gunther@hauptvogel.dk

 

 

                                                      

1 - 3 ÅRIG

 FAMILIETERAPEUTISK

UDDANNELSE

 

Kurset tager udgangspunkt i erfaringer fra Center for familie– og psykoterapi, som har fundament i krop/gestalt terapi samt kognitiv familieterapi.

 

INDLEDNING

Kurset henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, lærere, familiekonsulenter, sundhedsplejersker, psykologer, psykoterapeuter og andre faggrupper der arbejder med familie, børn og unge.

Fundamentet i behandlingsarbejdet er som udgangspunkt den enkelte fag - person.

Der bliver konstant stillet store krav til medarbejder / behandler til at kunne være direkte og kontaktfuld i relationen / arbejdet, hvilket kræver at man har en opmærksomhed og indsigt i egen virkning på andre.

Endvidere stilles der krav om, at kunne have overblik og evne fastholdelse af perspektivet for behandlingsarbejdet for den enkelte klient / familie.

Hvorledes man lykkes i dette arbejde er således i høj grad afhængig af medarbejders evne til at være kontaktfuld i samspillet med klienten samt faglige redskaber.

 

MÅL

Der fokuseres derfor på at den enkelte medarbejder / behandler arbejder med egne grænser, indre konflikter samt kontakt evne for at kunne afgrænse sig i behandlingsarbejdet med familien, klienten eller brugeren.

Der lægges endvidere vægt på at udvikle en faglig og personlig tydelighed således at man som medarbejder udvikler kompetencer. De store krav der stilles til den enkelte medarbejder / behandlers ydeevne udfordrer den enkeltes faglighed i forhold til personlig kontakt, målrettethed og overbliks evne.

 

INDHOLD - TEMAER

Kontakt

Grundlæggende behov — erstatningsbehov

Forsvarsmekanismer

Konflikt redskaber

Personlig lederskabsmodel - lederskabs psykologi

Personlig gennemslagskraft

Indsigt i egne værdier, normer og holdninger

Forældreskab - parterapi

Børns signaler

Kortlægning og tydeliggørelse af familie problematikker

Perspektivering og tydeliggørelse af behandlings indsats

Misbrugsproblematik i børnefamilier / unge

Kurset er en veksling mellem personlig udvikling og teoretisk undervisning via indføring i vores psykoterapeutiske og kognitive familiebehandlingsmodel.

Kurset er opdelt i moduler. Der vil være veksling mellem oplæg / undervisning og gruppeprocesser samt opsamling i plenum.

Endvidere vil der være træning / supervision i forhold til aktuelle og konkrete arbejdspunkter / opgaver fra kursistens daglige arbejdsliv, evt. parterapi.

 

IDEOLOGI - BAGGRUND

Udgangspunkt for kurset er mange års erfaring i nødvendigheden af at kombinere personlige egenskaber og faglige redskaber for at skabe gennemslagskraft i behandling af truede familier.

Vores faglige og personlige uddannelseskoncept har været under udvikling gennem mange år med adskillige psykologer og psykoterapeuter / familieterapeuter som sparingspartner.

Konceptet er gennem mange år blevet praktiseret i både døgn- og dagregi, samt er blevet implementeret behandlingsmæssigt og uddannelsesmæssigt i Skanderborg kommune.   

 

tilbage
 

 

Emner og indhold det 1. år af den familieterapeutiske uddannelse

 

Indhold af 1. modul   

 

 

Perspektivering af behandlingsindsatsen

 

·        Beskrivelse af vanskeligheder – problemer både faglige – personlige

·        Systematisk gennemgang af færdighedsliste + behovspyramide,

·        Træne hypotesedannelse, gå fra det specifikke til det almindelige (fra ”little mind” til ”big mind”), træne analytisk tænkning,

·        Mål / delmål (skal være fremadrettet)

·        Være bevidst omkring egne normer – holdninger – kultur. Blive opmærksom på at forhindringer / modstand, manglende viden, manglende faglige redskaber m.v. kan medvirke til at nedjustere målet i.f.t. klientarbejdet.

·        Succeskriterier (skal være målbart) Hvordan skal det ses når målet er nået.

·        Handlinger (behandlingsindsats) Hvad skal jeg gøre, hvad skal andre gøre..

·        Kontraktering

·        Opnåede kompetencer

Hvad og hvordan kan jeg nu, som jeg ikke kunne før

 

  

Indhold af 2. modul

 

 Personligt lederskab og gennemslagskraft

 

·        Kontaktøvelser

·        Kropsbevidsthed – opmærksomhedstræning

·        Etablere samarbejde mellem krop – psyke – intellekt (mærke, føle, tænke, handle)

·        Klientøvelse: Indlevelsesevne, opmærksomhed i forhold til krop – psyke – intellekt

·        Undervisning i personligheds og kommunikationsmodel / lederskabsmodel / psykologi

·        Undervisning i aggressionsmodel

·        Den angstprovokerende klient

·        Arbejde med dynamisk fortid

·        Differentiering fra barndoms og nutids handlemønster relateret til egen personlighed og klientarbejde.

 

 

Indhold 3. Modul

 

 Kontaktfulde familieterapeut / psykoterapeut

 

 

·        Undervisning og træning i kontakt lagene

·        Opmærksomhedstræning

·        Undervisning og træning i individuationsprocessen

·        Undervisning i jegets udviklings historie

·        Evne til at udtrykke og sørge for fysiologiske-, følelsesmæssige- og  intellektuelle behov

·        Terapeutisk træning - parterapi

·        Indlevelsesevne

·        Grænser, normer, holdninger

·        Undervisning i konfliktløsningsmodel 

 

 

Indhold 4. Modul

  

Samspil i familien – familieterapeutisk  psykoterapeutisk træning

 

 

·        Tydeliggørelse af relationer i en familie

·        Undervisning i samspil i en familie

·        Familieterapeutisk / psykoterapeutisk træning med udgangspunkt i hele familien - parterapi

·        Træning af indlevelsesevne, empati

 

  

Indhold 5. Modul

 

Personlig integritet og familieterapeutisk /psykoterapeutisk træning.

 

·        Undervisning og arbejde med overføring og modoverføring

·        Undervisning og arbejde med projektion

·        Aktiv og passiv udsagn

·        Klientfamiliens relationer

·        Indlevelse i klientfamilien

·        Familieterapeutisk / psykoterapeutisk træning - parterapi

 

 

 tilbage

 

Fagligt indhold af den 2-årig familieterapeutuddannelsen

 

Indhold af 1. modul

 

Kropsbevidsthed /-opmærksomhed

Individuationsprocessen

 

Indlevelse i far / mor

Rumme indre far / mor

Indlevelse i barnet

Udtrykke – afgrænse sig her i forhold til vrede

 

Terapeutisk træning i relationsarbejde

 

Rumme sig selv / indre barn

 

Træning / øvelse i at udtrykke sig kropsligt og følelsesmæssigt

 

 

Indhold af 2. modul

 

Kropsbevidsthed / -opmærksomhed

 

Ideal - familie – sund – familie.

Tage stilling ud fra egne normer, værdier, holdninger,

 faglig viden

 

Undervisning i vigtige ”næringsstoffer”(psykologiske / psykodynamsike mekanismer), som danner grundlag til

en sund familie, samt er en forudsætning for udvikling

og trivsel i familien og hos den enkelte.

 

Familie analyser:

barndomsfamilie – dynamisk fortid

nuværende familie – skabe nødvendige forandringer

klient familie – faglig målrettethed

 

 

Indhold af 3. modul

Kropsbevidsthed / -opmærksomhed

 

Kortlægning af familiens og barnets vanskeligheder og ressourcer med henblik påvurdering af forældreevne sat i relation til barnet.

 

Barnets signaler:

 

 1. barnets overlevelsesstrategi
 2. barnets ressourcer
 3. barnets udvikling inkl. forstyrrelser og forsinkelser
 4. barnets tilknytning til og loyalitet
 5. barnets oplevelse af situationen

 

Forældrenes omsorgsevne:

 

 1. evne til at støtte og stimulere barnet
 2. opfattelse af barnet og dets behov
 3. er forventninger og krav realistiske i forhold til barnets evner og udviklingsniveau
 4. evne til indlevelse i barnet
 5. evne til at sætte egne behov til side for at  varetage opdagelsesopgaven
 6. evne til at kontrollere impulser
 7. evne til at kontrollere konflikter og frustration
 8. evne til at overskue forbindelse mellem handling og konsekvenser heraf

 

  Indhold af 4. modul

 

 

Kropsbevidsthed / -opmærksomhed

 

Udfra en konkret klientfamilies situation / problematik arbejdes / trænes der med en tydelig:

 

Målformulering: Hvad skal barnet kunne – hvordan skal barnet have det for at du som ”behandler” er tilfreds / kan stå inde for det.

 

Handleplan: Hvordan vil du opnå dette: Hvad skal forældre gøre – hvad skal barnet gøre – hvad skal du / andre gøre.

 

Succeskriterier: Hvordan kan du / andre vide at det er lykkedes. Hvordan kan det måles.

 

 

Indhold af 5. modul

 

 

Introduktion til misbrugs problematikken og misbrugsbehandling.

 

 

Holdninger og normer samt stillingtagen til – hvornår er det brug – hvornår er det misbrug.

 

Eks. alkohol, stoffer, medicin, ludomani m.v.

 

Oplæring i konkret systematik i forhold til tilgang til problemet/misbruget.

 

 

Indhold af 6. modul

  

Behandlingsindsatsen til aldersgruppe 13 – 18 år

 

 

Stillingtagen til holdninger / normer med udgangspunkt

i de unges behov

 

Stillingtagen til holdninger / normer med udgangspunkt i samfundets krav. (lovgivning, etik og moral)

 

Forældre og fagpersoner som rollemodeller.

 

 

 

 

Indhold af 7. modul

 

Familieterapeuten som underviser og vejleder, terapeut, parterapeut,

 

Integrere faglig viden i behandlingsarbejde

 

Samspil mellem personlighed og faglighed

 

Træne vejledningssamtaler og mindre undervisningssituationer - parterapi - terapi, samtaler,

 

 

Indhold af 8. modul

 

Repetition og ajourføring af fagligheden fra grundforløb til nu (12 moduler).

 

 

Kursister underviser / fremlægger i de forskellige emner som de har gennemgået i de forløbne 3 år.

 

Vejledning, justering,  korrektur

 

 

 

 Selve kurset

 

Uddannelsen er bygget op som:

1-årig forløb med 5 moduler á 3 døgn (tirsdage - fredage)  

 Kursusafgift 1-årig kr. 12.000,00. Kost og logi kr. 1.500,00 pr. person pr. modul.

 

Holdene er på max. 12 personer.

Kurset bliver afholdt i vores undervisningslokaler i Løjt Kirkeby ved Aabenraa.

 

 

  tilbage

Etablere samarbejde mellem selvet og miget

 

Undervisning – i jegets udviklingshistorie og i

Selvet

Rumme sit egen indre barn –

 

Undervisning i teori indre barn

Analyse af en familie

Indlevelse og stillingtagen til børns behov

Terapeutisk træning i familieterapi - parterapi

 

 

 

 

træne analytiske evner, træne systematik, træne kontaktevne, træne samtale / dialog, holde sig levende, være ”konfliktlysten”,

 

Kontraktering

Undervisning af de 12 punkter i en kontaktfuld kontraktering -

 

Træning i at være en sund familie –

I forhold til sig selv og egen familie

I forhold til klientfamilien: fastholde, støtte, vejlede, kontraktere

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejde i en gruppedynamisk proces med barnets signaler og forældrenes omsorgsevne i forhold til:

 

Egen opvækstvilkår / barndomsfamilie

Egne barn / børns opvækstvilkår

Klient familiens barn / børns opvækstvilkår

 

Egen forældres omsorgsevne

Egen omsorgsevne

Klientfamiliens omsorgsevne - parterapi

 

 

 

 

 

Træning i familiesamtaler - parsamtaler - parterapi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træning i familiesamtaler / parsamtaler med fokus på at formidle:

 

 Problemet – målet – handlinger –-succeskriterier –samt sikre en tydelig kontraktering.

 

 

Arbejde med forhindringer – personlige vanskeligheder

 

 

 

 

 

 

 

Misbrugerens personlighedsstruktur

 

Misbrugerens indre og ydre verden.

 

Stillingtagen i forhold til egen indtagelse af stimulanser.

 

Holdninger og normer samt stillingtagen til alkoholpolitik på arbejdspladsen, forældres brug / misbrug af alkohol og påvirkning af børnene, unges indtagelse af stimulanser, osv

 

 

 

 

 

Struktur i hverdagen

 

Arbejde med behov kontra lyst

 

Øvelser i samtaler med forældre om normer og holdning som tilgodeser en konstruktiv udvikling af den unge.

 

Øvelser i relationssamtaler mellem forældre og ung for at formidle holdning og normer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-årig forløb med 8 moduler á 3 døgn (tirsdage - fredage) forudsættes at have gennemgået 1-årig forløb

Kursusafgift 2-årig forløb kr. 25.000,00. Kost og logi kr. 1.500,00 pr. person pr. modul.

                                                                          

20 års erfaring som parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

 

link til vores Familieterapeutiske efteruddannelse, Kurser og Supervision

http://www.familieogpsykoterapi.dk

 

 

Personlige oplysninger

 

Priser for terapi / samtaler / parterapi

 

Kurser

 

Udtalelser

 

Efteruddannelse

 

Adresser

 

 

Dagbehandling

 

Medlem af

psykoterapeutforeningen

 

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

 

 

 

Få indflydelse i dit liv!

 

parterapi Sønderborg   -   parterapi Aabenraa  -  terapi Sønderborg -

 

Coaching - Terapi - parterapi / parsamtaler - individuelterapi - samtaler  og familieterapi ved godkendt psykoterapeut

 

Da jeg har konsultation på Broagerland kan du/i  nemt kombinere besøget hos mig med en lille udflugt i vores smukke landsdel. Så ligemeget om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Norborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa - Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gran - Vøjns - Vejen - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - Syddanmark - hele region Syddanmark er du/i meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig/jer.

 

Der er også mulighed for aften og weekend konsultation.

Individuelterapi - parterapi - familieterapi

       v/            

Günther Hauptvogel 

 

familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut MPF