Individuelterapi

 

Familieterapi

 

Parterapi

 

forside

 

Adresse:

Jeg har konsultation i både Broager og Aabenraa.

 

kontakt: 

30 66 50 17 

privat     

74 44 29 07

(bedst mellem 8 - 9)

 

mail:

gunther@hauptvogel.dk

 

 

              

Misbrugsterapi / misbrugsbehandling

 

Stop misbruget nu !

 

Som misbrugsterapeut har jeg gennem de sidste 20 år hjulpen mange mennesker ud af misbruget og ind i et meningsfyld liv.

 

Målet med misbrugsterapi / misbrugsbehandlingen er, at opnå indflydelse på egne tanker, følelser og handlinger og derigennem opnå den fornødne indsigt og kompetence til at leve et liv fri af misbrug.

 

Misbrug defineres også som afhængighed af erstatningsbehov. Det vil sige, at gøre noget som afleder fra de oprindelige behov, umiddelbart tilfredsstillelse gennem alkohol (alkoholiker),  narkotika (narkoman), spil (ludomani), indkøb (shop a holic), spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi)

Vores misbrugsbehandling tager udgangspunkt i to primære metoder, som danner grundlag for de arbejdsprocesser vi sætter i gang.

 

Gestaltterapi / gestaltanalyse

 

Som misbrugsterapeut er jeg også uddannet som Gestaltterapeut. Gestaltterapi / gestaltanalyse, sigter mod bearbejdelse af fortiden, skabe bevidsthed på de reaktionsmønstre og handlemønstre som har holdt en fast i misbrug og misbrugsadfærd. Der arbejdes med modsætninger f.eks. fuld – ædru, clean – påvirket, egne normer – samfundets normer, lyst – behov mv. Denne del af behandlingen kan forgår både i gruppeprocesser, individuelterapi  og i høj grad i den daglige kontakt, hvor der konfronteres i forhold til normer, holdninger, sprog, påklædning, mv. Endvidere indgår i misbrugsbehandlingen / misbrugsterapi mange andre emner fra personlighedsstrukturen. Arbejde med forholdene fra ens barndom, forholde sig til aggressionsmodel (at have opgivet indflydelse i sit liv) arbejde med få indsigt i: F.eks. Joharis vindue, hvor der arbejdes med blinde områder, lukkede områder, ukendte områder og åbne områder. Eller Maslows behovspyramide hvor der arbejdes med primære behov så som mad, renlighed, søvn, bolig, behov for omsorg, seksualitet, behov for at have en plads i samfundet osv.

 

Kognitiv misbrugsbehandling / misbrugsterapi

 

Den anden metode som vi har integreret i vores misbrugsterapi / misbrugsbehandling, har en mere kognitiv terapeutisk tilgang til misbruget og er baseret på Cenaps modellen udarbejdet af Terence T. Gorski. Som misbrugsterapeut har jeg også træning i arbejdet med tilbagefaldsforbyggende metoder.

Det primære mål med at arbejde med Gorskis tilbagefaldsforbyggende metoder er, at standse tilbagefald ved at lære at identificere og håndtere egne advarselstegne på tilbagefald og ved at udvikle en plan for helbredelsesaktiviteter, som understøtter den fortsatte identifikation og håndtering af advarselstegn.

Misbrugsbehandlingen / misbrugsterapi kan forgå som individuelforløb eller gruppeforløb med en gennemgang af teorierne bag metoden og en introduktion af begreber. Hvor vi beskæftiger os med helbredelsesaktiviteter så som professionel rådgivning, nærende kost, fysisk træning, håndtering af stress, åndelig udvikling mv. Vi gennemgår betydning af post akutte abstinenser ( PAKA ) og dens indflydelse på behandlingen og den personlig udvikling. Nogle af symptomerne som vi gennemgår er: Manglende evne til at tænke klart, hukommelsesproblemer, følelsesmæssig overreaktion eller død, søvnproblemer, problemer med fysisk koordination og følsomhed over for stress. Endvidere arbejdede vi med erkendelse og formulering af misbrugsproblematikken.

Efterfølgende indeholder tilbagefaldsforbyggende behandling at arbejde med bl.a. tidslinien, som skaber indflydelse på egne handlinger når man erkender en problemstilling, som kan udløse tilbagefald ved at genkende og få en bevidsthed om sine følelser og sine tanker.

Gennem det næste halve år vil vi gennemarbejde hele misbrugsmodellen for at skabe en solid baggrund for egenindflydelse i at leve et meningsfyld liv uden msibrug.

                                        

                                                                          

20 års erfaring som misbrugsterapeut - parterapeut - familieterapeut - individuelterapeut - psykoterapeut - coach.

 

link til vores Familieterapeutiske efteruddannelser, Kurser og Supervision

http://www.familieogpsykoterapi.dk

 

 

Personlige oplysninger

 

Priser for terapi / samtaler / parterapi

 

Kurser

 

Udtalelser

 

Efteruddannelse

 

Adresser

 

 

Dagbehandling

 

Døgnbehandling

 

Forældreuddannelse

 

Medlem af

psykoterapeutforeningen

 

Uddannet

parterapeut - psykoterapeut - familieterapeut

 

Få indflydelse i dit liv!

 

SEO

misbrugsterapi Sønderborg   -   misbrugsterapeut Aabenraa  -  misbrugsbehandling Sønderborg -

 

Misbrugsterapi ved godkendt psykoterapeut

 

Om du kommer fra Broager - Gråsten - Flensburg - Nordborg - Augustenborg - Tønder - Sønderborg - Aabenraa - Kliplev - Kruså - Tinglev - Toftlund - Gram - Vøjens - Vejen - Åbenrå - Sønderjylland - Nord- und Sydschleswig - Syddanmark - hele region Syddanmark er du meget velkommen og jeg vil tage mig godt af dig.

 

Der er også mulighed for aften og weekend konsultation.

Individuelterapi - parterapi - familieterapi

       v/            

Günther Hauptvogel 

 

familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut MPF